บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

service

บริการ

ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลตาม CONCEPT ลูกค้า

ออกแบบและติดตั้ง ตู้ควบคุม ตู้คอนโทรลทุกชนิด

ออกแบบและติดตั้งท่ออุตสาหกรรม

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทุกชนิด

ออกแบบและติดตั้งระบบแสงสว่างภายใน-ภายนอกอาคาร

งาน PM TRANSFORMER , MDB , MCC, DB และระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

งานซ่อมบำรุงลิฟท์ เครน และงานตรวจสอบ

ออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศทุกชนิด

ออกแบบและติดตั้งงานโครงสร้างเหล็ก สแตนเลสทั่วไป

งานอื่นๆ