บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

ME TECH Engineering and Service.,CO.LTD.

service

บริการของเรา

 1. ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลตาม CONCEPT ลูกค้า
 2. ออกแบบและติดตั้ง ตู้ควบคุม ตู้คอนโทรลทุกชนิด
 3. ออกแบบและติดตั้งท่ออุตสาหกรรม
 4. งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทุกชนิด
 5. ออกแบบและติดตั้งระบบแสงสว่างภายใน-ภายนอกอาคาร
 6. งาน PM TRANSFORMER , MDB , MCC, DB และระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
 7. งานซ่อมบำรุงลิฟท์ เครน และงานตรวจสอบ
 8. ออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศทุกชนิด
 9. ออกแบบและติดตั้งงานโครงสร้างเหล็ก สแตนเลสทั่วไป
 10. ออกแบบและติดตั้งระบบแก๊สแอลพีจี LPG GAS SYSTEM
 11. ออกแบบและติดตั้งถังเก็บน้ำ WATER STORAGE TANK
 12. งานอื่นๆ

HOT LINE

ติดต่อเรา