บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

gallery

แกลลอรี่

ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลตาม CONCEPT ลูกค้า

ออกแบบและติดตั้ง ตู้ควบคุม ตู้คอนโทรลทุกชนิด

ออกแบบและติดตั้งท่ออุตสาหกรรม

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทุกชนิด

ออกแบบและติดตั้งระบบแสงสว่างภายใน-ภายนอกอาคาร

งาน PM TRANSFORMER , MDB , MCC, DB และระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

งานซ่อมบำรุงลิฟท์ เครน และงานตรวจสอบ

ออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศทุกชนิด

ออกแบบและติดตั้งงานโครงสร้างเหล็ก สแตนเลสทั่วไป

ออกแบบและติดตั้งระบบแก๊สแอลพีจี LPG GAS SYSTEM

ออกแบบและติดตั้งถังเก็บน้ำ WATER STORAGE TANK

งานอื่นๆ