บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

about us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็มอีเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อให้บริการงานด้านอุตสาหกรรมครบวงจร ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ ทักษะและความชำนาญเกี่ยวกับระบบงานอุตสาหกรรม มีมาตรฐานในการปฎิบัติงานจึงทำให้มั่นใจได้ว่างานที่ออกมามีคุณภาพทุกขั้นตอน และบริษัทมุ่งเน้นการปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้านบุคลากร และด้านเครื่องมือ เครื่องจักร ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้บริการด้านอุตสาหกรรมและด้านวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯรับออกแบบและผลิตเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า Made to order ทั้งเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติและระบบกึ่งอัตโนมัติ รวมไปถึงงานซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล งานโครงสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระบบปรับอากาศ ออกแบบตู้คอนโทรลงานไฟฟ้าต่างๆ งานระบบและบริการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น